Log:
valutazioni - 5, GPA: 4.2 ( )

Istruzioni per l'uso JVC, Modello KD-G402

Produttore : JVC
File Size : 7.57 mb
File Nome :
Lingua di insegnamento: ruplites
Foto e specifiche   JVC  KD-G402
Vai a scaricareFacilità d'uso


Na przyk.ad: – Etykiety lub naklejki moga zniekszta.cic p.yt.. – Etykiety lub naklejki moga si. odkleic i uniemo.liwic wysuni.cie p.yty. – Wydruk na p.ycie mo.e stac si. lepki. Zawsze nale.y dok.adnie zapoznac si. z instrukcjami i ostrze.eniami dotyczacymi etykiet i przeznaczonych do zadrukowania p.yt. OSTRZE.ENIA: • Nie nalezy umieszczac plyt o srednicy 8 cm (singli) w szczelinie odtwarzacza, gdyz moga wystapic problemy z ich wysunieciem. • Nie nalezy umieszczac w odtwarzaczu plyt o niestandardowym ksztalcie, gdyz moga powodowac nieprawidlowa prace. • Nie nalezy wystawiac plyt na bezposrednie dzialanie promieni slonecznych lub pozostawiac w miejscu goracym i wilgotnym. Nie nalezy ich tez pozostawiac w samochodzie. • Do czyszczenia plyt nie nalezy stosowac rozpuszczalnikow, takich jak srodki do czyszczenia plyt gramofonowych, aerozole, rozcienczalniki czy benzyna. 38 Wygi.ta p.yta Naklejka Klejace resztki P.yta Etykieta samoprzylepna DANE TECHNICZNE WZMACNIACZ AUDIO Maksymalna moc wyjEciowa: Przod: 50 W na kana. Ty.: 50 W na kana. Sta.a moc wyjEciowa (RMS): Przod: 19 W na kana., 4 ., 40 Hz do 20 000 Hz, ca.kowite zniekszta.cenia harmoniczne mniejszych ni. 0,8%. Ty.: 19 W na kana., 4 ., 40 Hz do 20 000 Hz, ca.kowite zniekszta.cenia harmoniczne mniejszych ni. 0,8%. Impedancja obcia.enia: 4 . (od 4 . do 8 .) Regulacja brzmienia: Niskie: ±10 dB przy 100 Hz Wysokie: ±10 dB przy 10 kHz Pasmo przenoszenia: 40 Hz do 20 000 Hz Stosunek sygna./szum: 70 dB Poziom/impedancja wyjEcia liniowego: 2,0 V/20 k. (pe.na skala) Impedancja wyjEciowa: 1 k. TUNER Pasmo przenoszenia: FM: 87,5 MHz do 108,0 MHz AM: (MW) 522 kHz do 1 620 kHz (LW) 144 kHz do 279 kHz [Tuner FM] Czu.oEc u.yteczna: 11,3 dBf (1,0 .V/75 .) Czu.oEc t.umienia (50 dB): 16,3 dBf (1,8 .V/75 .) SelektywnoEc kana.ow (400 kHz): 65 dB Pasmo przenoszenia: 40 Hz do 15 000 Hz Separacja stereo: 30 dB Rozro.nienie kana.ow: 1,5 dB [Tuner MW] Czu.oEc: 20 .V SelektywnoEc: 35 dB [Tuner LW] Czu.oEc: 50 .V ODTWARZACZ CD Typ: Odtwarzacz p.yt CD Uk.ad wykrywania sygna.u: Bezkontaktowy uk.ad optyczny (laser po.przewodnikowy) Liczba kana.ow: 2 kana.y (stereo) Pasmo przenoszenia: 5 Hz do 20 000 Hz Zakres dynamiki: 96 dB Stosunek sygna./szum: 98 dB Ko.ysanie i dr.enie dewi.ku: Poni.ej mierzalnej granicy Format dekodowania plikow MP3: MPEG 1/2 Audio Layer 3 Max. przep.ywowoEc danych: 320 kb/s OGOLNE Wymagania dotyczace zasilania: Napi.cie pracy: 14,4 V, prad sta.y (tolerancja 11 V do 16 V) Uziemienie: Masa Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C do +40°C Wymiary (szer. . wys. . g..b.): Wymiary monta.owe (przybli..): 182 mm . 52 mm . 150 mm Wymiary panelu (przybli..): 188 mm . 58 mm . 11 mm Waga (przybli..): 1,3 kg (bez akcesoriow) Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i danych technicznych bez uprzedzenia. POLSKI ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ 1.ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать. Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Видимое и невидимое лазерное излучение при открытом устройстве, отказе или нарушении блокировки. Избегайте прямого воздействия излучения. 4.ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА НАРУЖНОЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА. Как перенастроить Ваше устройство Одновременно нажмите кнопки SEL (выбор) и (резервный/включено/аттенюатор) и удерживайте нажатыми более 2 секунды. В результате этого встроенный микрокомпьютер будет перенастроен. Примечания: • Ваши запрограммированные настройки—такие как запрограммированные каналы или настройки звука—также сотрутся. • Если диск находится в устройстве, он будет извлечен при повторном включении устройства. Будьте осторожны, не уроните диск. SEL (выбор) (резервный/включено/аттенюатор) Как пользоваться кнопка MODE Если Вы нажмете MODE, устройство переходит в режим функций, и нумерованные и кнопки 5/. действуют как кнопки различных функций. Пример.: Нумерованная кнопка 2 работает как кнопка МО (монофонический). Чтобы снова вернуть первоначальные функции этих кнопок после нажатия кнопки переключения режима MODE, подождите 5 секунд, не нажимая кнопок, пока режим функций не будет сброшен. • Если нажать на MODE еще раз, также выключается режим функций. Индикатор обратного отсчета времени РУCCKИЙ Благодарим Вас за приобретение изделия JVC. Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции с тем, чтобы полностью изучить и обеспечить оптимальную работу этого устройства. СОДЕРЖАНИЕ Как перенастроить Ваше устройство ... 2 Как пользоваться кнопка MODE ........... 2 РАСПОЛОЖЕНИЕ КНОПОК ........ 4 Панель управления ................................. 4 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ............. 5 Включение ............................................... 5 Отмена демонстрации функций дисплея ................................................. 6 Установка часов ..................................... 7 ОПЕРАЦИИ С РАДИОПРИЕМНИКОМ ..............

Questo manuale è adatto anche per i modelli :
Unità - KD-G401 (7.57 mb)

Scrivi la tua opinione del dispositivoIl messaggio
Il tuo nome :
Inserire le due cifre :
capcha

categorie