Log:
valutazioni - 3, GPA: 4 ( )

Istruzioni per l'uso Samsung, Modello DVD-K320

Produttore : Samsung
File Size : 19.91 mb
File Nome : Samsung-DVD-K320-Pdf-Rus.Pdf
Lingua di insegnamento: ruukitentretmt
Foto e specifiche   Samsung  DVD-K320
Vai a scaricareFacilità d'uso


Використовуючи оптичний кабель (не додасться), пщ’еднайте вихщ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на задшй панел1 DVD-плеера до входу DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) пщсилювача. Що означае Dolby Pro Logic? За допомогою п’яти динамiкiв створюеться оригiнальний ефект звучання музики та звуку, таким чином досягаеться ефект присутност у к1нотеатр1 чи концертному залг Прим1тка • при вытворены диска у формат! РТБ немае звуку. У такому раз! використовуйте п¥дсилювач. оснащений багатоканальним цифровим декодером РТБ. • При в¥дтворенн¥ РУР ност з 5.1-канальним кодуванням звук виходить т¥льки з центру та б¥чних динам¥к¥в. • При в¥дтворенн¥ РУР ност з 2-канальним кодуванням, СР, стр¥чки або тюнера звук не виходить з центру та б¥чних динам¥к¥в • Будь-ласка, вимкн¥ть гучн¥сть, коли ви вмикаете п¥дсилювач. Неоч¥куваний гучний звук може викликати ушкодження динам¥к¥в та ваших вух. • Розташування вих¥дних та вхщних гн¥зд може зм¥нюватись залежно в¥д п¥дсилювача. Будь-ласка, користуйтесь ¡нструкцкю з експлуатацп для п¥дсилювача. 10 I Biдтвopeннfl диcкiв 1 2 ^ти^ть кнoпкy OPEN/CLOSE, щoб вiдкpити шток дîfl диcкa. Зaвaнтaжтe диcк * Обережно поклaдiть диск на лоток етикеткою диска догори. 3 ^ти^ть кнoпкy OPEN/CLOSE, щoб зaкpити шток дîfl диcкa. [DV^ ^CDj •вiдтвopeннfl пoчинaeтьcfl aвтoмaтичнo. •зaîeжнo в1д змюту диcкa вiдoбpaжeння iнфopмaцiï не e^arn мoжe piзнитиcь Пpимiткa ôo6 зупинити вiдтвopeннfl, нaтиcнiть кнoпкy STOP в пpoцeci пpoгpaвaннfl. • flкщo нэ^^ти oдин paз, нэ eкpaнi з'flвитьcя нaпиc “PRESS PlAy”, a мюц^ зупинки бyдe зaнeceнe дo пэм'ал пpиcтpoю. Якщo нaтиcнyти кнoпкy PLAY/PAUSE a6o ENTER, вiдтвopeннfl пoчинaeтьcfl з мюца зупинки. (ñfl фyнкцifl пpaцюe тiîьки з dVd нociflми). • акш^ нaтиcнyти дв1ч1, з'flвитьcfl нaпиc “STOP”, a flкщo нaтиcнyти ^on^ STOP, вiдтвopeннfl пoчнeтьcfl в1д пoчaткy. VIDEO 5EL USB REPEAT REPEAT I_11_I О C*l) © Í4) OPEN/ŒOSE KARAOKE Г® О ® © (?) (?) Ш (■) (I) ANGLE RESERVE О Ci) H SEARCH SONG I,REPLAY I.SKIP FEMALE/MALE DISC MENU INFO ZOOM CANCEL О о о © SUBTTTLE BOOKMARK — ECHO — a о s a SAMSUNG Щ o6 тимчаcoвo пpизyпинити твopeннfl, нaтиcнiть PLAY/ PAUSE в пpoцeci вiдтвopeннfl. • щoб вiднoвити вiдтвopeння, нaтиcнlть кнoпкy PLAY/PAUSE знoвy. 11 Термши, що мають вщношення до дискт Заголовки (TITLES) та роздши (CHAPTERS) (DVD-вщеодиски) • DVD-в¡деодиски подшяються на декшька великих груп, що називаються “Заголовки”, та менш¥ групи, що називаються “роздши”. Цим групам надаються номери. Ц¥ номери називаються “номери заголовке” та “номери роздшш” TITLE 1 TITLE 2 CHAPTER 1 | CHAPTER 2 , CHAPTER 3 CHAPTER 1 | CHAPTER 2 * T I1* * Дор¥жки (TRACKS) (вщеота музичн CD-диски) • ¡нформацш у формат DivX подшяеться на групи, як називаються “файли”. Цим групам надаються номери. Ц¥ номери називаються “номери файлш”. Файли (FILES) (вщеокодек DivX) • ¡нформацш у формат DivX подшяеться на групи, як називаються “файли”. Цим групам надаються номери. Ц¥ номери називаються “номери файлш”. • В цш ¡нструкцм рекомендаций в¥дм¥чен¥ позначкою “DVD”, стосуються дискш у форматах DVD-вщеота DVD-R/RW. Там, де йдеться тшьки про стандарт DVD, це позначено окремо. • залежно в¥д зм¥сту диска початковий стан екрана може р¥знитись. • Символи в ¡менах файлш, подан кирилицею, на екран¥ не вщображаються. • При вщтворены мед¡а-файл¡в при п¡дключеному мтрофож може спостер¡гатись шум. В¡д'eднайте мтрофон, коли функц¡я Караоке не використовуеться. 12 Вщтворення дишв DivX. Функцп, описан на цш сторшщ, стосуються вщтворення дисмв DivX. II Функщя “Пропуск вперед/назад” В процес вщтворення натиснгть кнопку * Щоразу, коли ви натискаете кнопку , здшснюеться переход до наступного файлу, якщо на диска е бшьше як 2 файли. * Щоразу, коли ви натискаете кнопку , зд1йснюеться перех1д до попереднього файлу, якщо на диска е бшьше як 2 файли. II Функщя “Швидке вщтворення” Щоб вщтворити диск з бшьшою швидкютю,натиснпъ кнопку або в процес вщтворення. * Кожного разу, коли ви натискаете одну з цих кнопок, швидк1сть вщтворення змшюеться наступним чином: 2х - 4х - 8х. Функщя “Пропуск 5 хвилин” В процес вщтворення натиснгть кнопку * в1дтворення пересуваеться вперед на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаете . * вщтворення пересуваеться назад на 5 хвилин щоразу, коли ви натискаете . II Функц1я “Масштаб” (Zoom) 1 Натисшть кнопку Zoom 2 За допомогою кнопок А/Т,


Scrivi la tua opinione del dispositivoIl messaggio
Il tuo nome :
Inserire le due cifre :
capcha

categorie