Log:
valutazioni - 3, GPA: 4 ( )

Istruzioni per l'uso Hotpoint-Ariston, Modello MBL 1913 F/HA

Produttore : Hotpoint-Ariston
File Size : 1.5 mb
File Nome :
Lingua di insegnamento: ruitennlpt
Vai a scaricareFacilità d'uso


Contact the Technical Assistance Centre, The doors do not close properly or the seals are damaged, The doors are opened too frequently. The OPERATION knobs are not on the correct setting (see Description), The refrigerator or the freezer have been over-filled, The REFRIGERATOR OPERATION knob is not on the correct setting (see Description), The food is in contact with the back inside wall of the refrigerator. The SUPER FREEZE button has been pressed (rapid freezing): the yellow SUPER FREEZE light is on or flashing (see Description), The door is not closed properly or is continuously opened, The outside ambient temperature is very high, The thickness of the frost exceeds 2-3 mm (see Maintenance), The appliance has not been installed on a level surface (see Installation). The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make noise, The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is off, This is not a defect, it is normal, This shows the appliance is operating normally, 19 Assistance 195064493.00 OS/2007 Before calling for Assistance: • Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting). • If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre Communicating: • type of malfunction • appliance model (Mod.) • serial number (S/N) This information can be found on the data plate located on the bottom left side of the refrigerator compartment. model Tl I Cod. 93139180000 S/N 704211801 Hz 150 W ■nrir W Fuse Total 340 75 1 Gross Gross Net Gross Bruto Bruto Util 1 Bruto Brut Brut Utile Brut Compr. Syst. Kompr. kg 0,090 Test Pressure HIGH-235 P S-I. I nw -MCI Made in Italy 13918 serial number R 134 a Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals. 20 Gebruiksaanwijzingen KOEL/DIEPVRIESCOMBINATIE GB Italiano, 1 PT CIS Portuges, 31 -’vcckmm, 41 MBL 1911 F/HA MBL 1913 F/HA Bnglish, 11 Nederlands, 21 Inhoud Installatie, 22 Plaatsen en aansluiten Beschrijving van het apparaat, 23-24 Bedieningspaneel Algemeen aanzicht Toebehoren, 2S Starten en gebruik, 26 Het apparaat starten Koelsysteem Optimaal gebruik van de koelkast Optimaal gebruik van de diepvrieskast Onderhoud en verzorging, 27 De elektrische stroom afsluiten Het apparaat reinigen Het vermijden van schimmel en vervelende luchtjes Het lampje vervangen Voorzorgsmaatregelen en advies, 28 Algemene veiligheid Afvalverwijdering Het milieu sparen en respecteren Storingen en oplossingen, 29 Service, 30 H Hotpoint ARISTON Installatie ! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele toekomstige raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. ! Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door: er staat belangrijke informatie in over installatie, gebruik en veiligheid. Plaatsen en aansluiten Plaatsen 1. Plaats het apparaat in een goed geventileerd en droog vertrek. 2. Laat de ventilatieroosters aan de achterzijde vrij: de compressor en de condensator geven warmte af en vereisen een goede ventilatie om goed te functioneren en het elektriciteitsverbruik te beperken. 3. Laat een afstand van minstens 10 cm vrij tussen de bovenkant van het apparaat en eventuele bovenstaande meubels. Laat ook een afstand van minstens S cm tussen de zijkanten en nevenstaande meubels/wanden. 4. Houdt het apparaat ver van hittebronnen vandaan (direct zonlicht, elektrisch gasfornuis). 5. Om de juiste afstand tussen het apparaat en de achterwand te behouden, moet u de afstandhouders monteren die zich in de installatiekit bevinden, volgens de instructies op het speciale instructieblad. Elektrische aansluiting Zet het apparaat na het transport verticaal en wacht minstens 3 uur voordat u het aansluit aan het elektriciteitsnet. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u zich ervan te verzekeren dat: • het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen; • het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het apparaat te dragen, zoals aangegeven op het typeplaatje dat zich onderin links in het koelgedeelte bevindt (bv. ISO W); • de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje, dat zich onderin links bevindt (bv. 22O-24O V); • het stopcontact en de stekker overeenkomen. Als dat niet het geval is, dient een erkende monteur de stekker te vervangen (zie Service); gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. ! Wanneer het apparaat geinstalleerd is, moeten het snoer en het stopcontact makkelijk te bereiken zijn. ! Het snoer mag niet worden gebogen of samengedrukt. ! Het snoer moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service). ! De fabrikant kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld als deze normen niet worden n...

Questo manuale è adatto anche per i modelli :
Frigoriferi - MBL 1911 F/HA (1.5 mb)

Scrivi la tua opinione del dispositivoIl messaggio
Il tuo nome :
Inserire le due cifre :
capcha

categorie