Log:
valutazioni - 2, GPA: 5 ( )

Istruzioni per l'uso Nikon, Modello PROSTAFF

Produttore : Nikon
File Size : 11.74 mb
File Nome :
Lingua di insegnamento: ruplsvitendenlhudaficsro
Vai a scaricareda questo dispositivo ha anche altre istruzioni :

Facilità d'uso


165 (uden batteri) Struktur Hus: Vandt.t (maksimal dybde pa 1 meter i op til 10 minutter)* (Batterikammer: Vandt.t**) Sikkerhed Klasse 1M Laserprodukt (EN/IEC60825-1:2007) Klasse I Laserprodukt (FDA/21 CFR Del 1040.10:1985) EMC FCC Del 15, underdel B klasse B, EUEMC direktiv, AS/NZS, VCCI klasse B Miljo RoHS, WEEE De It Se Nl Ru Pl Fi No Cz Ro Hu Dk 142 143 Specifikationer De It Se Nl Ru Pl Fi No Hu Cz Ro *Vandt.tte modeller Nikon laser-afstandsmaleren er vandt.t, og det optiske system kan tale at blive neds.nket eller at falde i vand til en maksimal dybde pa 1 meter i op til 10 minutter. Nikon laser-afstandsmaleren byder pa folgende fordele: • Kan anvendes under forhold med fugt, stov og regn uden at tage skade. • Designet med nitrogenfyld gor den modstandsdygtig mod kondensering og mug. Bem.rk folgende under brug af Nikon laser-afstandsmaleren: • Enheden ma ikke betjenes under vand og ikke holdes under rindende vand. • Hvis der konstateres fugt pa Nikon laser-afstandsmalerens bev.gelige dele, stoppes brugen, og fugten torres af. For at holde din Nikon laser-afstandsmaler i god stand anbefaler Nikon Vision, at du med j.vne mellemrum lader den efterse af en godkendt forhandler. ** Batterikammeret er vandfast, ikke vandt.t. Der kan tr.nge vand ind i enheden, hvis Nikon laser-afstandsmaleren neds.nkes i vand. Hvis der kommer vand ind i batterikammeret, skal du aftorre al fugt og lade kammeret torre helt. Laser Klasse EN/IEC klasse 1M 905Bolgel.ngde (nm) Pulsvarighed (ns) 12 Udgang ( W ) 15 Straledivergens (mrad) Lodret: 1.8, Vandret: 0.25 Fugtighed under betjening (%RH) 80 (uden dugdannelse) Dk Andet De Denne Nikon laser-afstandsmaler er en basal afstandsmaler. Dens resultater kan ikke anvendes i officiel dokumentation. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med gr.nserne for en Klasse B digital enhed, der overholder Del 15 i FCC-bestemmelserne og EU EMC-direktivet. Disse gr.nser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og , hvis ikke installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forarsage skadelig interferens for radiokommunikationer. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil opsta i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgores ved at slukke og t.nde for udstyret, opfordres brugeren til at prove at korrigere interferensen ved at foretage en eller flere af folgende handlinger: .• Drej eller flyt modtagerantennen. .• Og afstanden mellem udstyret og modtageren. .• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-installator for assistance. Dette Klasse B digitale apparat overholder alle krav i bestemmelserne for Canadian Interference-Causing Equipment. Denne enhed overholder Del 15 i FCC-bestemmelserne. Brug er underlagt folgende to betingelser: (1) Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forarsage uonsket drift. It Se Nl Ru Pl Fi No Dk Cz RoHu Fejlfinding/Reparation De De Hvis din Nikon laser-afstandsmaler skulle fa behov for reparation, bedes du kontakte din lokale forhandler for It It detaljer om, hvor den skal sendes hen. For du gor dette, tilrader vi dig imidlertid at gennemga fejlfindingsoversigten Se nedenfor. Se Nl Nl Ru Ru Pl Pl Fi Fi No No Dk Dk Cz Cz Ro Ro Hu Hu Symptom Punkter, der skal kontrolleres Enheden t.nder ikke — LCD t.ndes ikke • Tryk ned pa POWER-knap. • Kontroller, om batteriet er korrekt ilagt • Udskift batteriet om nodvendigt. Malomradet kan ikke opnas [- - -] (“Kan ikke male”) vises T.ttere mal kan ikke males • Kontroller, at der ikke er noget, sasom din hand eller finger, der blokerer for laserudsendelsesbl.nden og laserdetektoren. • Kontroller, at laserudsendelsebl.nden og laserdetektoren er rene. Rengor dem om nodvendigt. • Sorg for, at malets form og tilstand er velegnet til at reflektere laserstralen. • Udskift batteriet. • Hold enheden rolig, nar du maler. • Kontroller, at malet er inden for malingsomradet (10 - 550 m/11 - 600 yard) • Sorg for, at der ikke er noget, sasom gr.s eller blade, mellem Nikon laserafstandsmaleren og malet. Mal udover en vis afstand kan ikke males • Sorg for, at der ikke er noget, sasom gr.s eller blade, mellem Nikon laserafstandsmaleren og malet. Symptom Punkter, der skal kontrolleres Malingsresultat er ustabilt • Udskift batteriet. • Sorg for, at malets form og tilstand er velegnet til at reflektere laserstralen. • Hold enheden rolig, nar du maler. • Sorg for, at der ikke er noget, sasom gr.s eller blade, mellem Nikon laser-afstandsmaleren og malet. Der vises ukorrek t resultat • Udskift batteriet. • Sorg for, at malets form og tilstand er velegnet til at reflektere laserstralen. • Sorg for, at der ikke er noget, sasom gr.s eller blade, mellem Nikon laser-afstandsmaleren og malet. Hvis prob...


Scrivi la tua opinione del dispositivoIl messaggio
Il tuo nome :
Inserire le due cifre :
capcha

categorie